Papuk Plin d.o.o

Obavještavamo sve potrošače prirodnog plina da je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

na temelju članka 93. Stavka 1. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim  plinom

(„Narodne novine „ broj 43/09 ) na  9. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 12. srpnja 2012.g.,

donijela Mišljenje na prijedlog Cjenika  za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica,Vladimira Nazora 14,Orahovica u obvezi javne usluge Papuk plin d.o.o.

Orahovica (kopija u prilogu).Sukladno članku 53.Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (NN 43/09),

sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama,

za energetske djelatnostiza koje se primjenjuje tarifni sustav,nestandardne su usluge i plaćaju se prema

Cjeniku  za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava (ODS)

Početak primjene Cjenika za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava u obvezi javne usluge

Papuk plin d.o.o. Orahovica , je 01.rujna.2012.g.

 

cjenik u PDF-u pogledajte ovdije

Dobro došli na stranice PAPUK Plin d.o.o.
Donacije 2016 godina PDF Ispis E-mail
Autor duje   
Četvrtak, 23 Lipanj 2016 05:43

Odluka o sponzorstvima i donacijama za 2016 godinu

Ažurirano: Četvrtak, 23 Lipanj 2016 05:47
 
Cjenik nestandardnih usluga za regulacijsko razdoblje 2014-2016 PDF Ispis E-mail
Autor duje   
Utorak, 28 Siječanj 2014 11:23

Cjenik nestandardnih usluga za regulacijsko razdoblje 2014-2016

Ažurirano: Četvrtak, 13 Veljača 2014 09:18
Više...