Papuk Plin d.o.o

Obavještavamo sve potrošače prirodnog plina da je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

na temelju članka 93. Stavka 1. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim  plinom

(„Narodne novine „ broj 43/09 ) na  9. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 12. srpnja 2012.g.,

donijela Mišljenje na prijedlog Cjenika  za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica,Vladimira Nazora 14,Orahovica u obvezi javne usluge Papuk plin d.o.o.

Orahovica (kopija u prilogu).Sukladno članku 53.Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (NN 43/09),

sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama,

za energetske djelatnostiza koje se primjenjuje tarifni sustav,nestandardne su usluge i plaćaju se prema

Cjeniku  za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava (ODS)

Početak primjene Cjenika za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava u obvezi javne usluge

Papuk plin d.o.o. Orahovica , je 01.rujna.2012.g.

 

cjenik u PDF-u pogledajte ovdije

Kako uštedjeti

Kako se za grijanje prostorija u domaćinstvu troši najviše energije-plina, ovdje su efikasnim korištenjem moguće i najveće uštede.

Uštede kod grijanja prostorija moguće je u pravilu ostvariti na tri načina:

a) Smanjenjem gubitka topline iz prostorija – ovdje treba imati u vidu već pri izgradnji objekta, ispravnom izolacijom zidova, podova i stropova, a posebno odabirom kvalitetnih prozora i vrata, kroz koje se gubi i više od ¼ topline iz prostorija.

b) Provedbom mjera efikasnog korištenja izvora topline – održavanje stalne temperature prostorije ugradnjom uređaja za regulaciju. Da bi se ugodno osjećali u nekoj prostoriji, potrebno je održavati određenu temperaturu, koja nije ni preniska ni previsoka.

c) Izborom plinskih naprava s većim stupnjem iskorištenja energije plina – starije izvedbe plinskih naprava imaju stupanj iskorištenja energije plina oko 75%, novije konstrukcije imaju stupanj iskorištenja oko 93%, a novi kondenzacijski uređaji imaju iskorištenje čak 106% računajući prema donjoj toplinskoj vrijednosti plina. Korištenje starih toplinskih naprava uzrokuje povećanu potrošnju plina od 31% do 13% u odnosu na kondenzacijsku tehniku. Upravo se uvode na tržište plinski uređaji sa još većim stupnjem iskorištenja pod nazivom „plinske toplinske pumpe“, iskorištenja od 135% do 140%. Ovi uređaji mogu obavljati funkciju grijanja i hlađenja objekata.