Papuk Plin d.o.o

Obavještavamo sve potrošače prirodnog plina da je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

na temelju članka 93. Stavka 1. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim  plinom

(„Narodne novine „ broj 43/09 ) na  9. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 12. srpnja 2012.g.,

donijela Mišljenje na prijedlog Cjenika  za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica,Vladimira Nazora 14,Orahovica u obvezi javne usluge Papuk plin d.o.o.

Orahovica (kopija u prilogu).Sukladno članku 53.Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (NN 43/09),

sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama,

za energetske djelatnostiza koje se primjenjuje tarifni sustav,nestandardne su usluge i plaćaju se prema

Cjeniku  za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava (ODS)

Početak primjene Cjenika za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava u obvezi javne usluge

Papuk plin d.o.o. Orahovica , je 01.rujna.2012.g.

 

cjenik u PDF-u pogledajte ovdije

Koje su osnovne karakteristike prirodnog plina?

-           Toplinska vrijednost (Hd) donja: 33,338 MJ/m³ ili 9,26 kWh/m³

-           Relativna gustoća: s=0,57 do 0,6 (zrak=1), tj. lakši je od zraka!

-           Granica paljenja i eksplozije: donja 5%, gornja 15% (plina u zraku)

-           Nije otrovan (ne sadrži CO), ali kod duljeg udisanja izaziva psihičku potištenost

-           Kod koncentracija u zraku od 12% do 16% izaziva gušenje i nesvjesticu (smanjenjem koncentracije kisika)