Papuk Plin d.o.o

V. Nazora 14.  33515 Orahovica

Tel:033/673-217 i 033/673-103

fax:033/673-506

Koje su osnovne karakteristike prirodnog plina?

-           Toplinska vrijednost (Hd) donja: 33,338 MJ/m³ ili 9,26 kWh/m³

-           Relativna gustoća: s=0,57 do 0,6 (zrak=1), tj. lakši je od zraka!

-           Granica paljenja i eksplozije: donja 5%, gornja 15% (plina u zraku)

-           Nije otrovan (ne sadrži CO), ali kod duljeg udisanja izaziva psihičku potištenost

-           Kod koncentracija u zraku od 12% do 16% izaziva gušenje i nesvjesticu (smanjenjem koncentracije kisika)