Što je potrebno za priključenje na plinovod?

1.     Ugovor o financiranju mreže  ( izdaje lokalna samouprava gdje će se budući priključak nalaziti )
- dostaviti kopiju uplate ili Ugovora o financiranju mreže (1.100,00 kn) 

2.    Građevinska dozvola za objekt

Energetska suglasnost 227,00 kn ( Papuk plin d.o.o. Orahovica )

3.     Glavni projekt plinske instalacije(ovlašteni ing. stroj.)

- Kopija katastarskog plana

- Vlasnički list (gruntovni izvadak)

4.     Izrada plinske instalacije ( izvodi ovlašteni izvođač radova )

5.     Spajanje kućnog priključka sa uličnim plinovodom – izvodi Papuk plin d.o.o. Orahovica

6.     Puštanje plinske instalacije u pogon, uz prilog kpl. tehničke dokumentacije ( Papuk plin d.o.o. Orahovica )