Papuk Plin d.o.o

Obavještavamo sve potrošače prirodnog plina da je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

na temelju članka 93. Stavka 1. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim  plinom

(„Narodne novine „ broj 43/09 ) na  9. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 12. srpnja 2012.g.,

donijela Mišljenje na prijedlog Cjenika  za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica,Vladimira Nazora 14,Orahovica u obvezi javne usluge Papuk plin d.o.o.

Orahovica (kopija u prilogu).Sukladno članku 53.Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (NN 43/09),

sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama,

za energetske djelatnostiza koje se primjenjuje tarifni sustav,nestandardne su usluge i plaćaju se prema

Cjeniku  za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava (ODS)

Početak primjene Cjenika za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava u obvezi javne usluge

Papuk plin d.o.o. Orahovica , je 01.rujna.2012.g.

 

cjenik u PDF-u pogledajte ovdije

O nama

PAPUK Plin d.o.o. Orahovica obavlja distribuciju prirodnim plinom na području Virovitičko-podravske županije i to za grad Orahovicu, te općine: Čačinci, Zdenci, Mikleuš i Crnac. Ukupan broj naselja je 44 a od toga distribuiramo plin u  njih 14. Navedeno područje broji ukupno 14.811 stanovnika u 5.191 kućanstvu, a od toga je 1.771 potrošaća plina:

 

*izvor : popis stanovništva i kućanstava 2001.g.