Iznos tarifnih stavki za distribuciju

Iznos tarifnih stavki za distribuciju plina sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki Hrvatske energetske regulatorne agencije