Papuk Plin d.o.o

V. Nazora 14.  33515 Orahovica

Tel:033/673-217 i 033/673-103

fax:033/673-506

Iznos tarifnih stavki za distribuciju

Iznos tarifnih stavki za distribuciju plina sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki Hrvatske energetske regulatorne agencije